Bullerplank

Många besväras av buller, men ett korrekt monterat bullerskydd kan minska stress och ge mer lugn och ro. Vi arbetar med både absorberande och reflekterande bullerskydd, och flera modeller finns i färdiga sektioner som enkelt kan monteras utan specialutrustning. Det viktigaste för att ett bullerskydd ska vara effektivt är att det är helt tätt, samt dess placering. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt bullerskydd, och monterar självklart den.